MedServ ble stiftet under navnet MedServ International AS i Nørrebrogade 5, København høsten 1997. Formålet med selskapet var å drifte en nettavis med medisinske nyheter rettet mot helsevesen og leger samt å tilby Danmarks legekontorer egne hjemmesider. 

Men ambisjonene var større og snart var nettavisen engelskspråklig og rettet globalt. MedServ flyttet til Norge i 1999 og fortsatt der med engelskspråklige nyheter frem til 2008. Siden 2008 har MedServ kun levert tjenester for norske legekontorer og fastleger. 

Blant tjenestene MedServ tilbyr inngår drifting og vedlikehold av hjemmesider tilpasset HelseNorge sine tjenester.