Menneskelagde blader som kan hjelpe koloniseringen av verdensrommet!

Forskere får betalt for å gjøre mye rart, men ytterst få lager blader som kan hjelpe til med koloniseringen av andre planeter.

[d]