Fjernavinnstallere programmer på PCer

En sak som iblant kan være problematisk er å avinstallere programmer som ikke har korrekt msi-fil i Systemcenter.

Du har ikke alltid anledning til å koble deg på pcen til vedkommende via Remota Assistance og bruke Add Remove Programs.

Da kommer PSExec inn med en hjelpende hånd.
Åpne CMD-vindu med Administrator rettigheter.

Og skriv inn:

C:\Windows\system32\psexec.exe \\pcnavn\ -s wmic product where name=”Microsoft Office 2010 Professional” uninstall