Vil Pcen bli pensjonert og Skyen overta pcen sentrale rolle

Vil Pcen bli pensjonert og Skyen overta pcen sentrale rolle

Delvist riktig. Skyene kommer til å bli det sentrale punkt hvor alle ens data befinner seg. Enten denne skyen er i hjemmet eller ute i sfæren. Mest sannsynlig vild et bli en kombinasjon.(slik vi har det idag med homeserver og skydrive). Men mange og flere virtualiserte apper i sfæren vil flytte mere og mere data ut i sfæren. Pcen vil ikke forsvinne, vi vil fortsatt ha behov for å kjøre apper og bruke dataene vi har. MEN, vi ser i dag at disse dataene og applikasjonene blir tilgjengelige uansett hvilken device vi bruker. Enten det er Windowsphone, PC, TV eller Xbox vi booter opp så har vi tilgangen på de samme filene uansett hvor i verden vi er!

Les mer om Gartner sine tanker i denne artikkelen på Digi.no:
Digi.no: http://www.digi.no/891630/det-er-skyen-som-overtar-for-pc-en
Microsofts Skydrive: http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/cloud-connected