Opprette delte mailbokser i Exchange 2010

Idag kom jeg over et lite tilfelle av problematikk mellom Norman Email Protection og Exchange 2010.. Det viser seg at når man oppretter en delt mailbox i Exchange så opprettes en disablet AD-bruker. På grunn av denne disablede AD-brukeren så disables den også i mailgatewayen til Norman.

Så prosedyre for å få ting til å fungere blir å enable brukeren i AD og gi den et passord som ikke går ut.

Opprette en delt mailbox:
New-mailbox mailboksnavn –shared –userprincipalname adresse@domene.no

Legg til Fullaksess for hver bruker som skal ha tilgang:
Add-MailboxPermission “mailboksnavn” -User “navnpåbruker” -Access Rights FullAccess

Legg til Send på vegne av for hver bruker.
Add-ADPermission “mailboksnavn” -User “navnpåbruker” -ExtendedRights Send-As

Så på grunn av Norman spamfilter må den delte mailboxens bruker enables i AD. Og gi den et passord.