Exchange Server 2010 WinRM cannot process the request

Opplevde nå en feilmelding på Exchangeserver 2010 som forhindret meg i å redigere receiveconnector.
Feilmeldingen som dukket opp påstod at WinRM cannot process the request. The computed response packet size exceeds the Maximum envelope size that is allowed.
Et lite søk på nettet fant frem et dokument fra Microsoft som heter “WMF3.0 Beta Release Notes”.

MAXENVELOPESIZEKB INCREASED FROM 500KB TO 700KB
The default value of the WSMan MaxEnvelopeSizeKB setting has been raised from 500 KB to 700 KB. This change might result in errors when WinRM clients and servers have different values for this setting.
Some errors you might see:
• “The response that the WS-Management service computed exceeds the maximum envelope size in the request.”
• “The WinRM client sent a request to the remote WS-Management service and was notified that the request size exceeded the configured MaxEnvelopeSize quota”
• “The WS-Management service cannot process the request. The computed response packet size <> exceeds the maximum envelope size that is allowed <>.”
• “The data source cannot add another item to a WS-Management message envelope because a single element in the batch exceeded the envelope size.”
Use any of the following methods to resolve these errors.
• Install the latest Windows Management Framework package on the client and server computers.
• Set the same value for the MaxEnvelopeSizeKB property on the client and server computers.

Løsningen var enkel:
1. Åpne et elevert commandprompt og kjør kommandoen: ‘winrm g winrm/config’

C:\Users\Administrator.KSINT>winrm g winrm/config
Config
MaxEnvelopeSizekb = 500
MaxTimeoutms = 60000
MaxBatchItems = 32000
MaxProviderRequests = 4294967295
Client
NetworkDelayms = 5000
URLPrefix = wsman
AllowUnencrypted = false
Auth
Basic = true
Digest = true
Kerberos = true
Negotiate = true
Certificate = true
CredSSP = false
DefaultPorts
HTTP = 5985
HTTPS = 5986
TrustedHosts

2. Noter at resultatet viser her: MaxEnvelopeSizekb = 500

3. Finn så frem filen web.config (C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\PowerShell\), lag en backup av den
4. Rediger så i den og legg til MaxEnvelopeSizeKB=”500″ under OperationsConfiguration.

5. Lagre og kjør IISReset