Fjernavinnstallere programmer på PCer

En sak som iblant kan være problematisk er å avinstallere programmer som ikke har korrekt msi-fil i Systemcenter.

Du har ikke alltid anledning til å koble deg på pcen til vedkommende via Remota Assistance og bruke Add Remove Programs.

Da kommer PSExec inn med en hjelpende hånd.
Åpne CMD-vindu med Administrator rettigheter.

Og skriv inn:

C:\Windows\system32\psexec.exe \\pcnavn\ -s wmic product where name=”Microsoft Office 2010 Professional” uninstall

Administrere oppdateringer i Systemcenter Configuration Manager 2007

Administrere oppdateringer for klienter tilhørende Systemcenter Configuration Manager 2007.

For å distribuere oppdateringer fra SCCM starter man i Software Updates:

Høyreklikk på Update Repository og velg Run Synchronization.

I denne guiden tar jeg utgangspunkt i Programvareoppdateringer for Windows 7. Høyreklikk på Search Folders og velg New Search Folder.

Fyll inn omtrent som i dette bildet for å filtrere de tilgjengelige oppdateringer for Windows 7 som ikke er expired eller superseded eller allerede deployet. Og klikk Ok:

Nå har du opprettet en søkemappe som finner alle aktuelle oppdateringer til Windows 7 som enda ikke er distribuert via SCCM.

 

Så skal det opprettes en Deployment Package og oppdateringer skal distribueres..

Klikk deg inn i Search folderen og se over listen med oppdateringer som er der.

Velg så de aktuelle oppdateringene du ønsker og klikk først Review/accept license Terms, og klikk så ja for å akseptere.

Deretter velger du de samme oppdateringene igjen, høyreklikk og velg Deploy Software updates..
Fyll i et navn på deploymenten som er beskrivende. I dette tilfelle velger jeg å kalle pakken Win 7 Updates og dagens dato.

Klikk Next.

Dersom du ikke allerede har en Deployment Template velger du å opprette en ny og klikker Next.

Velg hvilken Collection som skal motta oppdateringer:

Klikk next til du kommer til denne skjermen:

For å unngå at denne skal omfatte kritiske servere krysser du av for Workstations, og gjerne også i Allow system restart outside of maintenance windows.

Klikk next og next.

Klikk next og next.

For å kunne gjenbruke denne templaten gi den et navn og klikk next:

Så skal det opprettes en deployment package:

Klikk Next og velg distribusjonspunkt:

Klikk så next frem til denne:

Jeg foretrekker å ha oppdateringer sendt ut øyeblikkelig/så snart som mulig. Klikk next her også eller finish.

Du har nå fått opprettet en Deployment package og distribuert oppdateringer til dine Windows 7 klienter som er medlemmer i den collection du valgte å distribuere til.

 

Neste artikkel vil omfatte månedlig vedlikehold av windowsoppdateringer til denne deployment pakken.