Fastlege

Ønsker du å bytte fastlege til enten Dr.Tommy Arnesen (allmennlege) eller Dr. Pavlos Ashrafi (allmennlege med 12 års erfaring som fastlege i Hamarøy) kan du følge linken inn til www. helfo.no

Du kan også ta kontakt med HELFO på telefon 815 70 070

Dersom det ikke er ledige plasser på en fastlegeliste, kan man ikke bytte til denne legen på gitte tidspunkt. Unntak:

· barn under 16 år med foreldre/foresatte på listen

· innbyggere som flytter tilbake til kommunen innenfor en tidsperiode på tre år og som ønsker samme fastlege som tidligere. ‘

Du kan velge fastlege i en annen kommune enn der du er bosatt.

Overføring av journalen fra tidligere fastlege til ny skjer ikke automatisk.

Hvis du ønsker at journalen skal overføres til den nye fastlegen, må du betale et beløp til din tidligere lege.

Dette beløpet kan ikke føres på egenandelskortet. Du må betale det uavhengig av om du har frikort eller ikke

Dr. Tommy Arnesen (allmennlege) og Dr. Pavlos Ashrafi (allmennlege) HolmenLegene, etablert 1. juli 2007. Våre åpningstider er fra 9-1545 mandag til fredag. Sykebesøk til eldre og funksjonshemmede etter avtale.

Vi har to typer konsultasjoner: Øyeblikkelig help-timer hver dag. Det er viktig å ta kontakt tidlig på dagen. Eksempel på øyeblikkelig hjelp er brystsmerter, lammelser, kuttskader, syke barn, spesielt under skolealder. Ved øyeblikkelig hjelp-timer kan det oppstå forsinkelser, legen må prioritere hvor mye det haster, og pasienter som har bestilt ordinær time blir noen ganger prioritert, og noen ganger blir det forsinkelser pga. øyeblikkelig hjelp. Andre ganger er det øyeblikkelig hjelp-timen som må vente. En vanlig konsultasjon hos allmennlegen tar ikke mange minuttene. Men vi kan utrette mye på kort tid. Vi forsøker å bruke kortere tid på enkle plager, slik at vi kan bruke lenger tid på mer kompliserte og sammensatte lidelser. Avbestilling av legetime må gjøres 24 timer i forveien, ellers blir du belastet for timen, gjelder også dersom du har frikort. Sykmeldinger: Lov om Folketrygd krever at du må vurderes av en lege for å kunne bli sykmeldt. Derfor er det viktig at pasienter som mener at de trenger sykmelding, kontakter legen straks behovet oppstår. (Du kan bruke egenmelding ved forventet kort sykefravær.) Regelen er at du må ha legetime, dette er ofte korte konsultasjoner på få minutter. Hvis du skal ha forlengelse av sykmelding, kreves det i regelen at du settes opp på legetime for dette også. Ved forlengelse kun få dager, kan det enkelte ganger gjøres unntak. Resepter, faste medisiner: For å få fornyet resept på faste medisiner må vi ha beskjed minst ett døgn i forveien. Du kan bestille pr. telefon eller på internett under forutsetning at du har vært hos din fastlege og han/hun har registrert medisinene dine. Hvis vil ha resepten tilsendt hjem eller faxet til apotek påløper ekstra gebyr. Prøvesvar: Hvis blodprøver, bakterieprøver eller celleprøver er unormale, tar vi kontakt med deg for oppfølging eller kontroll. Vi har dessverre ikke kapasitet til rutinemessig å gi skriftlig melding om normale prøvesvar. Attester: For lengre attester er det nødvendig med timeavtale, og prisen på attesten avgjøres av hvor mye arbeid som kreves, mindre attester koster kr. 100,- (f.eks. attest om skolefravær, sykt barn), og større attester koster fra kr. 200,- og oppover. Det er faste takster på førerkortattester etc. Disse prisene dekkes ikke gjennom RTV og må betales i sin helhet av pasienten (frikort gjelder ikke). Betaling: Prisene hos fastleger er regulert av Normaltariffen, en avtale mellom Rikstrygdeverket og Legeforeningen. Du kan benytte kontantbetaling eller kort (ikke kredittkort).